• Wybory do Samorządu Uczniowskiego
   • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

   • 19.09.2023 20:21
   • Dnia 15 września 2023r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Na sali stołówki szkolnej zebrały się samorządy klasowe 4-8. Wybory poprzedziło wystąpienie opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Grażyny Kloneckiej-Barrett, która przybliżyła zebranym na czym polega działalność SU oraz zapoznała zebranych z zasadami
    głosowania.
   • Po krótkiej prezentacji swoich kandydatur, reprezentanci klas przystąpili do głosowania.

    Nad poprawnym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

    Grażyna Klonecka-Barrett

    Paulina Dobrowolska

    Blanka Makowska

    Halina Mućka

    Wyniki głosowania do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny  2023/ 2024 przedstawiają się następująco:

    • Przewodniczący – Jakub Małecki, kl. 7 c
    • Za-ca przewodniczącego -  Maja Galant, kl. 8 a
    • Sekretarz  – Anna Wysocka, kl. 8 b
    • Skarbnik  -  Lena Pogorzelska, kl. 6 c

     

    Pozostali członkowie SU

    • Filip Klin, kl. 6a
    • Seweryn Pruszyński, kl. 5 c
    • Kamil Sobolewski, kl. 8 a
    • Filip Biernacki, kl. 8 a
    • Nikola Chylicka, kl. 7 a
    • Weronika Szyca, kl. 7 a
    • Igor Rogowski, kl. 7 a

     

    Nowo wybranym przedstawicielom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkoły oraz jej społeczności.

                                                                                                Grażyna Klonecka-Barrett  

    opiekun SU

     

   • Wróć do listy artykułów