• Pierwsza wzmianka o szkole podstawowej w Lubichowie pojawiła się w 1686 roku. Wprawdzie we wsi nie było budynku ani gruntu pod jego budowę, ale zamieszkiwał tu "wędrowny" nauczyciel, który uczył około 250 dzieci. W XVIII wieku szkoła w Lubichowie istniała, ale nauka w niej odbywała się nieregularnie z powodu braku nauczyciela. Stopniowo rozwijać się zaczęła dopiero pod panowaniem pruskim. Intensywny rozwój szkoły nastąpił w II połowie XIX wieku. W 1873 roku dla celów szkolnych oddano murowany budynek przy ulicy Zblewskiej, w którym do dnia dzisiejszego odbywają się zajęcia szkolne. Wówczas w Lubichowie istniały jednocześnie dwie szkoły: katolicka i ewangelicka. Wkrótce szkoły te uległy połączeniu, gdyż w 1882 istnieje już tylko jedna szkoła. Wzrost liczby mieszkańców zmusił władze szkolne do rozbudowy bazy lokalowej szkoły. W 1904 roku wybudowano czterokondygnacyjny budynek przy dzisiejszej ulicy Dworcowej. Obiekt ten służy oświacie do dzisiaj. W 1995 roku dobudowano budynek klaso-pracowni. 

  • Podczas wakacji 2003 r. wymieniono pokrycie i dokonano częściowej modernizacji konstrukcji dachowej. W miejsce starej, liczącej kilkadziesiąt lat dachówki ceramicznej położono nową.

  • Ze względu na bardzo małą ilość uczniów w kl. I-III w obwodzie Szkoły Filialnej w Ocyplu uchwałą Rady Gminy Lubichowo 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano tę placówkę. Budynek nadal służyć będzie lokalnej społeczności.

  • Budynek główny przy ul. Dworcowej w czasie wakacji (lipiec –sierpień 2013) zmienił się wizualnie. W tym czasie wykonano: docieplenie, malowanie elewacji, osuszanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów, wymiana schodów, muru oporowego przy wejściu do pomieszczeń piwnicznych, wymiana studzienki kanalizacyjnej. Postawiono również nowe ogrodzenie między placem manewrowym a sąsiadującą działką oraz utwardzono także płytami jumbo plac manewrowy i wyznaczono perony  dla wsiadających. 

   W budynku klasopracowni z pomieszczenia zaplecza jednej z sal wygospodarowano szatnię dla uczniów przebywających w tym budynku, głównie dla klas I – III.

  • Justyna Kacała - nauczycielka historii, Janina Osowska - nauczycielka języka polskiego

  • Od roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzano kolejne remonty w budynkach szkoły przy ul. Dworcowej 15, klaso-pracowni oraz w budynku przy ul. Zblewskiej 30. 
   Dokonano wymiany wykładziny w ciągach komunikacyjnych i w salach lekcyjnych na wykładzinę typu tarkett, wymieniono i wyremontowano instalację elektryczną, pomalowano i odnawiono ściany w salach i na korytarzach, wymieniono lampy na oświetlenie ledowe. Ponadto zmodernizowano bibliotekę szkolną, gabinet terapii pedagogicznej oraz wymieniono ogrodzenie przy budynku szkoły  na ul. Zblewskiej 30.

  • 21 czerwca 2018 roku to szczególny dzień, który zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie. W tym dniu uroczyście pożegnano się z budynkiem mieszczącym się przy ulicy Zblewskiej 30, który od roku 1873 pełnił funkcję tzw. „małej szkoły”. Z dniem 2 lipca 2018 r. budynek szkoły przy ul. Zblewskiej 30 został przekazany Publicznemu Przedszkolu w Lubichowie.

  • Od 1 września 2019 r. budynek Publicznego Gimnazjum przy ul. ks. Lorenza 8 zmienił swoje przeznaczenie. Mianowicie zgodnie z reformą edukacji (dnia 1 września 2019 r. następuje całkowite wygaśnięcie gimnazjów) i na podstawie uchwały Rady Gminy,  został przeznaczony dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie.

   Dzień 2 września 2019 roku to szczególny dzień, który zapisał sięw historii Publicznej Szkoły Podstawowej. W tym dniu uroczyście nadano imię ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie. Tego dnia poświęcono sztandaroraz tablicę pamiątkową. W tym samym dniu wmurowano tablicę
   na budynek szkoły przy ul. ks. Lorenza 8, która potwierdza to ważne wydarzenie w życiu szkoły.

   Od tego dnia budynki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego mieszczą się przy ul. Dworcowej 15 oraz przy ul. ks. Lorenza 8.

  • J. Kacała

  • Galeria zdjęć