•  

    Zarządzenie nr 41/2022-2023 z dnia 21.08.2023 r.

    Na podstawie art. 22ab ust.6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) podaję do wiadomości

    SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
    NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    wybranych przez zespoły nauczycieli oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (21.08.2023 r.) i rady rodziców (17.08.2023 r.) spośród podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji i Nauki do użytku szkolnego, obowiązujący od 1 września 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kard.Stefana Wyszyńskiego w

     

    Dyrektor szkoły

    (-) Justyna Kacała

    Lubichowie Lubichowo, 21 sierpnia 2023 r.

     

    Szkolny_Zestaw_Podrecznikow_2023-2024_.pdf