• 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

   • OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…"

   • Uczniowie naszej szkoły - Agnieszka Rezmer z klasy Va i Jan Węsak z klasy Vb - wzięli udział  w ogólnopolskim konkursie poezji  "Myśmy wciąż do Niepodległej szli…" mającym uczcić 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie konkursowe polegało na własnoręcznym ułożeniu strof opisujących uczucia lub postaci związane z polskimi dążeniami niepodległościowymi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Delta” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i miało na celu zachęcić młodzież do zagłębienia się w historię i dzieje naszego kraju, a także sprawić, aby odzyskanie niepodległości nie było jedynie odległym wydarzeniem z zamierzchłej przeszłości, lecz nieustannym powodem do radości i dumy. Nasi poeci swoje utwory zatytułowali "O Ojczyzno!" (A. Rezmer) i "Krok do życia" (J. Węsak). Startują w kategorii: klasy IV-VIII szkół podstawowych, III gimnazjum, w tym szkół artystycznych na tym poziomie. Życzymy powodzenia!

    B.Ambroziak

   • UROCZYSTA WIECZORNICA Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

   • Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak doniosła, tak wyjątkowa i szczególna  zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek; obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

    "Nasza  Niepodległa” - pod tym hasłem odbyła się dnia 11 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w pięknie udekorowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury uroczysta wieczornica z okazji setnej  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Licznie zgromadzeni goście zostali serdecznie powitani przez kierownika Gminnego Ośrodka Kultury pana Franciszka Lewickiego. Następnie krótki rys historyczny o minionym stuleciu i polskiej niepodległości przedstawiła nauczycielka historii z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie - pani Magdalena Kuchta. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczął się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV- VIII.  Recytowano wiersze, śpiewano piosenki i pieśni patriotyczne  a uczennice  klasy VIII b – Małgorzata Toczek i  Emilia Łojewska jako dwoje narratorów opowiadało o trudnej i skomplikowanej historii Polski, o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  i o tym czym ona jest dziś dla Polaków w XXI wieku:

    " -  100  lat temu – 11 listopada 1918 roku – Polska stała się znowu wolnym krajem. Lecz przez 123 lata nie wiedzieliśmy, co to wolność. Przeżyliśmy okres zaborów, byliśmy w niewoli innych narodów. Trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria dokonali rozbioru naszego kraju.

    - Dlaczego tak się dzieje, że naród podbija naród? Kto ma prawo targnąć się na moją wolność? Nikt nie ma takiego prawa, bowiem zbrodniąjest pozbawić mnie ojczyzny, zbrodnią jest pozbawić mnie wolności!

    Zaś uczniowie klasy IV a złożyli na zakończenie Naszej Niepodległej życzenia.

    Gromkie brawa w czasie występu uczniów były wyrazem zrozumienia przekazywanych treści i wysiłku włożonego w przygotowanie tej uroczystości.

    Po występie uczniów szkoły podstawowej na scenie pojawili się członkowie chóru ,,Jutrzenka”  z Lubichowa z koncertem pieśni patriotycznych, a później krótki program zaprezentował zespół „Lubichowskie Kociewiaki”  oraz wystąpiła Pani Prezes Związku Sybiraków – oddział Starogard Gdański – Pani Irena Ukleja.

    Na zakończenie uroczystości w przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury odbył się pokaz sztucznych ogni.

    Tak w Lubichowie uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

    Krzysztof Lassota

     

    Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości na FB.

            

     

   • UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

   • Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak doniosła, tak wyjątkowa i szczególna  zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek; obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

    "Nasza  Niepodległa” - pod tym hasłem odbyła się dnia 9 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie uroczysta akademia  z okazji setnej  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  W tym dniu  wszyscy uczniowie ubrani w galowe stroje uczestniczyli  w tym ważnym i niezwykłym wydarzeniu.

    O godzinie 9.00 pięknie udekorowaną salę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie odwiedzili uczniowie klas I – III, o godzinie 10.00 uczniowie klas IV- V a godzinie  11.00 najstarsi – czyli klasy VII i VIII.  Na początku wszyscy odśpiewali  hymn państwowy. Szczególny charakter  nadano temu o godzinie 11.11 , gdy cała szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  "Rekord dla Niepodległej”.

    Następnie rozpoczął się montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV - VIII.  Recytowano wiersze, śpiewano piosenki i pieśni patriotyczne  a uczennice  klasy VIII b – Małgorzata Toczek i  Emilia Łojewska jako dwoje narratorów opowiadało o trudnej i skomplikowanej historii Polski, o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  i o tym czym ona jest dziś dla Polaków w XXI wieku:

    " -  100  lat temu – 11 listopada 1918 roku – Polska stała się znowu wolnym krajem. Lecz przez 123 lata nie wiedzieliśmy, co to wolność. Przeżyliśmy okres zaborów, byliśmy w niewoli innych narodów. Trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria dokonali rozbioru naszego kraju.

    - Dlaczego tak się dzieje, że naród podbija naród? Kto ma prawo targnąć się na moją wolność? Nikt nie ma takiego prawa, bowiem zbrodniąjest pozbawić mnie ojczyzny, zbrodnią jest pozbawić mnie wolności!

    Zaś uczniowie klasy IV a złożyli na zakończenie Naszej Niepodległej życzenia.

     

    Gromkie brawa i słowa podziękowania pani Justyny Kacały - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie – były wyrazem zrozumienia przekazywanych treści i wysiłku włożonego w przygotowanie tej uroczystości.

     

    Pragnę podziękować

    - pani Sylwii Mokwie i pani Beacie Mogielnickiej rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniach charakteryzacji naszych uczniów

    - panu Franciszkowi Lewickiemu - kierownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie za nagłośnienie i cenne rady podczas prób

    - pani Sylwii Szydłowskiej, Magdalenie Kuchcie, Joannie Gołąbek za przygotowanie scenografii i dekoracji

    - pani Joannie Gołąbek za przygotowanie chóru szkolnego

    - pani Iwonie Kowalczyk za charakteryzację i cenne rady podczas prób

    - wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość w zwalnianiu uczniów na próby

     

    I bardzo dziękuję uczniom, którzy występowali w akademii: Amelii Niesiołowskiej, Ninie Tuszyńskiej, Szymonowi Borzyszkowskiemu, Oliwii Krawczyk, Wiktorowi Mogielnickiemu, Monice Mokwie, Mai Kobylińskiej, Agnieszce Wilkowskiej, Julii Buniek, Kornelii Krysiak, Marii Gosz, Maciejowi Mokwie, Piotrowi Pilackiemu, Julii Birnie, Mateuszowi Wilkowskiemu, Emilii Łojewskiej, Małgorzacie Toczek.

    Dziękuję również wszystkim uczniom występującym w chórze szkolnym -  byliście wspaniali!

    Krzysztof Lassota

   • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”

   • We wrześniu w naszej szkole ogłoszono konkurs plastyczny zaadresowany do uczniów klas IV – VIII. Tematyka konkursu nawiązywała do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem przeprowadzonego konkursu było propagowanie  postaw patriotycznych wśród uczniów, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla ojczyzny, a także popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Polski – walki i drogi naszego narodu ku wolności. Do konkursu przystąpiło 37 uczniów. Złożone prace wyeksponowano na szkolnym holu, w tzw. galerii prac uczniowskich. Wystawę oglądać można do końca listopada. Podczas uroczystej akademii z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 9 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie, uczestnicy zostali wyróżnieni oraz odebrali dyplomy z rąk Pani Dyrektor. Serdecznie dziękujemy za „dołożenie swojej cegiełki” dla Niepodległej.                       

                                                                                   Joanna Gołąbek


   • Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla klas I-III i IV-VIII w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

   • W dniach 16 i 17 października 2018 r. wybrani uczniowie klas I – VIII recytowali poezję patriotyczną. Celem konkursu była:

    • popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej;

    • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

    • ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;

    • zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.

    • ukazanie piękna polskiej  mowy;

    • promowanie młodych talentów.

     

    W konkursie wzięło udział 13 uczniów klas I-III i 23 uczniów klas IV-VIII.

    Wyniki konkursu w klasach I – III:

    I miejsce – Elżbieta Kaleta IIc

    II miejsce – Zofia Kopczyńska IIa

    III miejsce – Mikołaj Segar IIa

     

    Wyniki konkursu w klasach IV – VIII:

    I miejsce – Emilia Myszewska VIb

    II miejsce – Dominik Segar VIIa

    III miejsce – Julia Buniek VIa

     

    Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Nad przebiegiem czuwała komisja konkursowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

    Hanna Pilacka

          


   • POKAZ HISTORYCZNY

   • Dnia 17 września 2018 r. w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości odbył się pokaz historyczny dla uczniów klas I-III pod hasłem NIEPODLEGŁA. Uczniowie poznali historię Polski w czasach zaborów. Dowiedzieli się jak żyli Polacy podczas podziału naszego kraju na trzy zabory. Poznali sławnych Polaków: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego którzy walczyli o wolność, niepodległość Polski. Uczniowie mogli zobaczyć broń jaką walczyli Polacy podczas walk o naszą niepodległość. Wszyscy uczniowie z wielką uwagą słuchali historii  Polski. Pokaz historii o odzyskaniu przez Polskę niepodległości wszystkim bardzo się podobał.

    Ewa Weltrowska

  • Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku szkolnego uczniowie klas VI i VII brali udział w konkursie na prezentację multimedialną „Droga do wolności 1795 – 1918”. Miejsce I zajęła uczennica klasy VI b Zuzanna Czubek, miejsce II – Dominika Sulewska, zaś III przypadło w udziale Błażejowi Szycy  z klasy VII b.

    

   prezentacja Zuzanny Czubek

    

   prezentacja Dominiki Sulewskiej

    

    prezentacja Błażeja Szycy

    

   • W BARWACH BIAŁO - CZERWONYCH

   • Uczniowie klas piątych wykonują kotyliony na zajęciach technicznych.

                  


   • PRACE UCZNIÓW KLASY VII A W „ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ”

   • Uczniowie na lekcjach historii wykonywali w ramach pracy domowej projekt

    pod tytułem „Rok 1918 dla Polski”. 

            
  • Prace wykonane przez uczniów na konkurs 
   "ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA"

           


  •   

   Rozpoczynamy przygotowania do Obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę
   Niepodległości - Apel informacyjny w Naszej Szkole. 


   - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością;

   - wzmacnianie więzi z narodem, jego historią;

   - umacnianie postawy patriotycznej;

   - rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych;

   - kształtowanie wrażliwości  muzycznej, plastycznej i poetyckiej

   - zachęcanie uczniów do twórczego uczestniczenie w życiu szkolnym i społecznym;

   - integracja społeczności szkolnej (uczniów, ale także rodziców);

   Harmonogram:

    STYCZEŃ

   Apel informacyjny.

   LUTY

   Konkurs plastyczny na plakat niepodległościowy.

   MARZEC

   Konkurs plastyczny: „Orzeł Biały”. 

   „Alfabet współczesnego patrioty” – warsztaty (tworzenie spisu zalet pożądanych u współczesnego patrioty, dla każdej litery alfabetu należy zaproponować jedną cechę).

   KWIECIEŃ

   XV Szkolny Konkurs Historyczny dla kl. V – VII „Odzyskanie przez Polskę niepodległości”.

   Kotylionada – wykonanie kotylionów tradycyjnych (w formie wstążeczki lub rozety) albo według własnego pomysłu z uwzględnieniem barw i symboliki narodowej.

   MAJ

   Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „Droga do wolności 1795 -1918”.

   CZERWIEC

   Apel podsumowujący I etap obchodów 100 rocznicy niepodległości państwa polskiego.

   WRZESIEŃ

   Konkurs plastyczny na wykonanie dowolną techniką obrazu o tematyce patriotycznej. Wernisaż prac uczniowskich

   Wystawa książek o tematyce patriotycznej.

   Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej

   PAŹDZIERNIK

   Konkurs na scenariusz dramowej scenki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości (fikcyjnej lub stworzonej na podstawie materiałów źródłowych).

   Sprzątanie miejsc pamięci zgodnie z harmonogramem.

   Pogadanka na temat  symboli narodowych oraz  wydarzeniach historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
   Wykonanie flag na Marsz Niepodległości.

   LISTOPAD

   Gazetki klasowe - okolicznościowe „100 rocznica niepodległości Polski”.

   Apel z okazji Święta Niepodległości.

   Gminna Akademia z okazji Święta Niepodległości.