• UBEZPIECZENIE DZIECI ROK SZKOLNY 2023/2024

   • Szanowni Państwo,

    w kwestii ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/ 2024, nasza szkoła zdecydowała się przedstawić Państwu ofertę  ubezpieczenia proponowaną przez PZU.

    Poniżej zamieszczamy link do ubezpieczenia. Po kliknięciu na link otworzy się formularz, który należy wypełnić. Wybieramy wariant ubezpieczenia (3 warianty do wyboru) i przechodzimy do płatności.

    Przypominamy, iż ubezpieczenie jest dobrowolne.

     Nie musicie Państwo korzystać z oferty, która jest przedstawiona na stronie szkoły.  

    W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z sekretariatem szkoły.

    https://ubestrefa.pl/oferta/bv4t2b

   • UBEZPIECZENIE DZIECI ROK SZKOLNY 2022/2023

   • Szanowni Rodzice

    W kwestii ubezpieczenia NNW dla dzieci, nasz szkoła zdecydowała się zawrzeć polisę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez Generali T.U. za pośrednictwem Bezpieczny.pl. w wariancie II

    Zakres wariantu w pliku pdf.: OFERTA UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNEGO
     

    Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

    Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

     

    W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem Bezpieczny.pl

    Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
    Nr telefonu:  604 055 358
    E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl

     

     

    Informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

    Jakie dokumenty należy złożyć?

    1. Oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz - zgłoszenie roszczenia.pdf);
    2. Certyfikat (plik pdf) z numerem polisy (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
    3. Kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
    4. Kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
    5. Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
    6. Numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;

    Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

    1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody.nnw@generali.pl lub szkody@bezpieczni.pl
    2. listownie na adres:
     Generali T.U. S.A.
     Departament Centrum Likwidacji Szkód
     ul. Postępu 15B
     02-676 Warszawa
    UWAGA!
    W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
    • kontakt z opiekunem polisy Panią Joanną Karczewską tel. 604 055 358
    • Infolinia Generali [pn-pt 08:00-18:00]: 913 913 913*
    • Infolinia Bezpieczni.pl [pn-pt 08:00-17:00]: (58) 718 92 53*
    • SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091*   
   • UBEZPIECZENIE DZIECI ROK SZKOLNY 2021/2022

   • Szanowni Rodzice

    W kwestii ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez Generali T.U. za pośrednictwem Bezpieczny.pl. w wariancie II ze składką 44 zł

     

    Zakres oferty: plik pdf

     

    Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

     

    Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

     

    Certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową: certyfikat_ubezpieczenia_uczniow_2021-2022.pdf

     

    W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem Bezpieczny.pl

     

    Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
    Nr telefonu:    604 055 358
    E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl

     

    Informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

    Jakie dokumenty należy złożyć?

    1. Formularz zgłoszenia szkody (plik.pdf) podpieczętowany przez placówkę oświatową;
    2. Certyfikat z numerem polisy (plik.pdf)
    3. Kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
    4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
    5. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
    6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;

    Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

    1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na  szkody@bezpieczny.pl
    2. listownie na adres:
     Generali T.U. S.A.
     Departament Centrum Likwidacji Szkód
     ul. Postępu 15B
     02-676 Warszawa
    UWAGA!
    W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
    • kontakt z opiekunem polisy Panią Joanną Karczewską tel. 604 055 358
    • Infolinia Generali [pn-pt 08:00-18:00]: 913 913 913*
    • Infolinia Bezpieczni.pl [pn-pt 08:00-17:00]: (58) 718 92 53*
    • SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091*  


     

   • UBEZPIECZENIE DZIECI ROK SZKOLNY 2020/2021

   • Szanowni Rodzice

    W kwestii ubezpieczenia NNW dla uczniów, Rada Rodziców  zdecydowała przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez Generali T.U. za pośrednictwem Bezpieczny.pl. w wariancie II ze składką 44 zł

     

    Zakres oferty: plik pdf

     

    Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

     

    Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

     

    W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem Bezpieczny.pl

     

    Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
    Nr telefonu:    604 055 358
    E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl

     

    Informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

    Jakie dokumenty należy złożyć?

    1. Formularz zgłoszenia szkody (plik.pdf) podpieczętowany przez placówkę oświatową;
    2. Certyfikat z numerem polisy (plik.pdf)
    3. Kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
    4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
    5. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
    6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;

    Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

    1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na  szkody@bezpieczny.pl
    2. listownie na adres:
     Generali T.U. S.A.
     Departament Centrum Likwidacji Szkód
     ul. Postępu 15B
     02-676 Warszawa
    UWAGA!
    W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
    • kontakt z opiekunem polisy Panią Joanną Karczewską tel. 604 055 358
    • Infolinia Generali [pn-pt 08:00-18:00]: 913 913 913*
    • Infolinia Bezpieczni.pl [pn-pt 08:00-17:00]: (58) 718 92 53*
    • SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091*  

     

   • UBEZPIECZENIE DZIECI ROK SZKOLNY 2019/2020

   • Szanowni Rodzice,

    w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez
    Generali T.U. za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu II ze składką 43 zł.
     
    W zakresie ochrony znajdują się:

    - Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (24 000 zł)

    - Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu (15 000 zł)

    - Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW (15 000 zł)

    - Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (30 zł / dzień)

    - Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata w przypadku pobytu trwającego min.5dni maksymalnie 2 świadczenia rocznie) (200 zł)

    - Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (1 500 zł)

    - Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW  w tym odbudowa zębów (1 500 zł)

    - Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego ( 1000 zł)

    - Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)

    - Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)

    - zwrot kosztów wizyty u lekarza – 500 zł

    - zwrot kosztów badań na boreliozę – 500 zł

    - zwrot kosztów antybiotykoterapii – 500 zł

    - Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę na całym świecie

    - Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym  w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)
         - Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia
    - Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
    - Szczegóły oferty: oferta ubezpieczenia (plik pdf)

     

  • Poniżej informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego.

   Jakie dokumenty należy złożyć?

   1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia 
    Link do formularza -  https://bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny
   2. oświadczenie Ubezpieczającego potwierdzające ochronę ubezpieczeniową w chwili zajścia zdarzenia (dotyczy polis grupowych w formie bezimiennej);
   3. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
   4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
   5. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
   6. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
   7. Certyfikat z nr. polisy potwierdzający ubezpieczenie  – wydaje sekretariat szkoły;

   Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

   1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody.nnw@generali.pl lub szkody@bezpieczni.pl
   2. listownie na adres:
    Generali T.U. S.A.
    Departament Centrum Likwidacji Szkód
    ul. Postępu 15B
    02-676 Warszawa

   --

   UWAGA!
   W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:
   • Infolinia Generali [pn-pt 08:00-18:00]: 913 913 913*
   • Infolinia Bezpieczni.pl [pn-pt 08:00-17:00]: (58) 718 92 53*
    
   Pliki pdf:
    
  •  

   W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Bezpieczny.pl :

   Imię i nazwisko: Joanna Karczewska 
   Nr telefonu:
    604 055 358
   E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl