• STOŁÓWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   •  

    Wydawanie obiadów i herbaty w roku szkolnym 2023/2024
    od dnia 11 września 2023 r.


    Zapisy na obiady do dnia 6 września 2023 r. poprzez Librus – informacja skierowana do sekretariatu B2 lub telefonicznie (58 5600619).

    Koszt jednego obiadu – 6 zł.

    Opłata za wrzesień 90 zł.

    Miesięczna opłata za herbatę 3 zł.

     

    Zapisy na obiady w trakcie roku szkolnego odbywają się z tygodniowym wyprzedzeniem.

     

    Informację o nieobecności ucznia w szkole na obiadach zgłasza rodzic, prawny opiekun przez Librusa - informacja skierowana do sekretariatu B2 lub telefonicznie (585600619). Informacja przekazana powinna być najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności. Po otrzymanej informacji obiad zostanie odliczony w danym lub kolejnym okresie rozliczeniowym.

     

    Przekazanie informacji po terminie równoznaczne jest z brakiem możliwości odliczenia obiadu.
     

    Uwaga: Oddziały „0” również przekazują informację do sekretariatu.

     

  • Wpłat za obiady i herbatę dokonać można na konto:

   Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie

   Bank Spółdzielczy w Skórczu

   nr 12 8341 0000 0000 0299 2000 0002

   oraz osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. ks. Lorenza 8. 


   Termin płatności: do 15 - tego za dany miesiąc

  •  CZERWIEC 2024 r.

   obiad (14 dni)

   1 obiad – 6 zł

   Dzieci – 84 zł

   herbata 

   3 zł miesięcznie