• REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

     • 20.11.2023 18:54
     • Cele konkursu:

      1. Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych.

      2. Poszerzanie umiejętności obsługi komputera i oprogramowania zainstalowanego na nim.

      3. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.

      4. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych umiejętności.

      5. Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia w klasach z informatyką w zakresie rozszerzonym.

      6. Stymulowanie szkoły do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie.

      7. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

     • Zasady przeprowadzenia konkursu

      1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i VII-VIII

      2. Konkurs odbędzie się poprzez platformę "KAHOOT"

      3. Termin konkursu – 20-23.11.2023.

      4. Pytania konkursowe będą z zakresu :

      • Ogólnej wiedzy informatycznej

      • Edytora tekstowego

      • Arkusza kalkulacyjnego

      • SCRATCHA

                                                                                                                                                Dariusz Ambroziak

     • Wróć do listy artykułów