• SU opiniuje dni dodatkowo wolne
   • SU opiniuje dni dodatkowo wolne

   • 19.09.2023 20:20
   • Dnia 19.09.2023r. nowo wybrany Samorząd Uczniowski został przedstawiony społeczności naszej szkoły. Następnie spotkaliśmy się z Panem Dyrektorem, Sebastianem Jachem, w celu wyrażenia opinii co do proponowanych dni dodatkowo wolnych od nauki.
   • Pan Dyrektor nadmienił, że proponowane dni konsultował również z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

    Wspomniane dni to:

    2 listopada 2023

    3 listopada 2023

    29 kwietnia 2024

    30 kwietnia 2024

    2 maja 2024

    14,15,16 maja 2024 (dni egzaminu ósmoklasisty)
    Samorząd Uczniowski jednogłośnie zaaprobował wyżej wymienione daty jako dni dodatkowo wolne.                                                                                                                                                     

    Anna Wysocka,
    klasa 8 b

   • Wróć do listy artykułów