• ŚWIETLICA SZKOLNA W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
     • 20.06.2024
     • ŚWIETLICA SZKOLNA W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     • Zakończenie roku szkolnego i zbliżające się wakacje to czas refleksji i podsumowania wszystkich działań w świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.
     • W drugim półroczu do świetlicy szkolnej uczęszczały dzieci z klas I-III. Uczniowie dojeżdżający z klas IV – VIII korzystali doraźnie z opieki w czasie oczekiwania na zajęcia lub odjazd do domu. W świetlicy po zakończonych zajęciach przebywały również dzieci z oddziałów przedszkolnych oczekując na odbiór przez rodziców. W drugim semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy  sprawowało 12 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym w godzinach 7 – 17.00. Zajęcia świetlicowe miały charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy. Celem działalności naszej świetlicy było przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zabawy i odrobienia prac domowych. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnieniu zasad kultury osobistej, przestrzeganiu przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły. Dzieci rozwijali logikę myślenia wykonując różne prace techniczne. Zajęcia czytelnicze były wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych. Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Kreatywność uczniów dostrzec można było poprzez ekspozycję prac, pozwalając tym samym zaistnieć dzieciom biorącym czynny udział w zajęciach plastyczno-technicznych. Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu dały uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzały zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalały odpocząć od lekcji. Uczniowie mieli czas na swobodne zabawy, korzystali z gier edukacyjno-towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. Dzieci uczono kultury zachowania w grupie, dbano o  utrzymanie  porządku w czasie gier i zabaw.

      Bożena Bławat

       

     • Wróć do listy artykułów