• REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
   • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

   • 20.11.2023 18:54
   • Cele konkursu:

    1. Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych.

    2. Poszerzanie umiejętności obsługi komputera i oprogramowania zainstalowanego na nim.

    3. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie.

    4. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych umiejętności.

    5. Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia w klasach z informatyką w zakresie rozszerzonym.

    6. Stymulowanie szkoły do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie.

    7. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

   • Zasady przeprowadzenia konkursu

    1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i VII-VIII

    2. Konkurs odbędzie się poprzez platformę "KAHOOT"

    3. Termin konkursu – 20-23.11.2023.

    4. Pytania konkursowe będą z zakresu :

    • Ogólnej wiedzy informatycznej

    • Edytora tekstowego

    • Arkusza kalkulacyjnego

    • SCRATCHA

                                                                                                                                              Dariusz Ambroziak

   • Wróć do listy artykułów